Tilbake til diktene, hovedside.

Dikt: Kjærlighetens Gud.

Ett menneske må lære godhet,
Omsorg
Omtanke
Vennlighet
Og kjærlighet.

Det onde kommer, når det vil.
En som er hatet, vil vise hat.
Ingen gir et smil, som ikke selv har fått et.

Hvem var den første til å elske,
siden kjærligheten finnes?

Jeg tror det må være Gud.

Alle diktene (c) Olav Andreas Sæther. 2004.